Clerics στο GW2

Guardian_Cleric

Στόχος του άρθρου είναι η δημιουργία ενός χαρακτήρα στο GW2 που να προσομοιάζει, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό, ένα τυπικό Cleric των ΜΜΟ. Από την όποια εμπειρία έχω αποκτήσει ως τώρα στο παιχνίδι θεωρώ ότι τα δύο καταλληλότερα profession για το σκοπό αυτό είναι ο Guardian και ο Elementalist. Θα ξεκινήσω με το πρώτο από αυτά, μιας και είναι το profession του main χαρακτήρα μου και εκτιμώ ότι το γνωρίζω καλύτερα 🙂

Για να ‘χτίσω’ τον Cleric μου έλαβα υπόψιν μου κάποιες παραμέτρους οι οποίες είναι πρωταρχικής σημασίας:

 1. να έχει πολλά healing skills και επιλογές, τόσο στο άμεσο heal όσο και στο ΗοΤ
 2. να μεγιστοποιήσω το healing effect των skill αυτών, τόσο μέσω του gear του όσο και μέσω των κατάλληλων traits – βασικά αυξάνοντας τα boon duration και healing power
 3. να παραμένει ζωντανός στις μάχες, γιατί ένας νεκρός Cleric δεν είναι τρομερά χρήσιμος!

Έχουν γίνει οι εξής παραδοχές:

a. Χαρακτήρας level 80
b. 1 stack of regeneration = 3s duration (με 0% boon duration)
c. ανεξάρτητο από racial skills

Σημειώστε ότι το (β) αποτελεί παραδοχή βασισμένη σε μέσο όρο διάρκειας, καθώς κάθε healing skill έχει το δικό του duration στο regeneration που προκαλεί.

Επίσης χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τύποι, παρμένοι από τις αντίστοιχες σελίδες του επίσημου wiki:

  • rejuvenation = 5+(1,5625*[level])+(0,125*[HP]) [1]
  • regeneration = 4+[level]+(0,06*[HP]) [2]
  • ‘Healing Breeze’ (heal skill) heals:

στον εαυτό του για 6525+1,00*[HP] [3]
στους άλλους για 1725+1,00*[HP] [4]

όπου:
[level] είναι το level του χαρακτήρα που προκαλεί το healing
[HP] είναι η τιμή που έχει το Healing Power attribute του εν λόγω χαρακτήρα
HoT είναι συντομογραφία του ‘Healing over Time’
regeneration είναι ένα buff που προκαλεί αύξηση των hitpoints (hp) του χαρακτήρα – της υγείας του με άλλα λόγια
rejuvenation είναι ένα buff διαθέσιμο μόνο στους Guardian (μέσω του Virtue of Resolve), το οποίο αυξάνει περιοδικά την υγεία τους

Τέλος, πριν ξεκινήσω με την παρουσίαση των διάφορων build πρέπει να κάνω δύο επισημάνσεις:

  • εάν ένας Guardian επιλέξει στην trait line ‘Honor’ το trait ‘Battle Presence’ τότε και οι γύρω του (“nearby allies”) γίνονται αποδέκτες του healing effect του ‘Virtue of Resolve’! Αυτή είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση όπου το Virtue αυτό προκαλεί ΗοΤ λόγω ‘Rejuvenation’ και σε κάποιον άλλον εκτός από τον ίδιο τον κάτοχό του.
  • το ‘Rejuvenation’ δεν επηρεάζεται από την τιμή του boon duration, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα boons! Ο λόγος είναι ότι η διάρκεια επίδρασής του είναι συνεχής και παύει μόνον όταν ο Guardian χρησιμοποιήσει (ενεργοποιήσει) το Virtue of Resolve. Στην περίπτωση αυτή το ‘Rejuvenation’ φεύγει από τον Guardian μέχρι να λήξει το cooldown του Virtue –κάτι που επηρεάζεται άμεσα από τη σχετική trait line του (Virtues).
  • το [level] του χαρακτήρα που λαμβάνεται υπόψη για τους υπολογισμούς είναι το ‘ενεργό’ level και όχι το πραγματικό!
  • η τιμή του [ΗΡ] (Healing Power) που παίρνεται στους τύπους είναι εκείνη του caster του healing skill – ή του δημιουργού του ‘regeneration’ boon, αντίστοιχα.

Ξεκινάω με τις ‘στάνταρ’ επιλογές, αυτές δηλαδή που εξαρτώνται από τα Skills (weapon & utility) & τα Traits. Στο τέλος θα προστεθεί το Armor και τα Accessories (αλλιώς ‘Trinkets’).


WEAPON SKILLS


Mace+Focus / Staff
Mace: #1 strike 3 κάνει heal, #2 δημιουργεί Symbol που δίνει regeneration, #3 είναι shield
Focus: #4 καθαρίζει 1 condition και δίνει regeneration, #5 προσωπικό shield
Staff: #2 κάνει heal, #3 & #4 δίνουν buff με το #4 επίσης να κάνει heal, #5 δημιουργεί ένα αδιαπέραστο τείχος (crowd control)

5ejm


HEALING SKILL


#6 – Healing Breeze: “Heal yourself and allies in a cone in front of you”.
Εναλλακτικά το ‘Signet of Resolve’: “Passive: Cures a condition every 10sec. Active: heal yourself”.

Σημ. Στο παρόν άρθρο έχω επιλέξει το ‘Healing Breeze’.


UTILITY SKILLS


#7 – Signet of Mercy : [HP]+2*(10+[level]) = +180 to [ΗΡ] & “activate to Revive”.
#8 – “Hold the Line!”: “grant protection and regeneration to allies”.
#9 – “Save Yourselves!”: “draw conditions from nearby allies to yourself. Gain multiple boons for a short period”.


ELITE SKILL


Tome of Courage : 3 πανίσχυρα healing skills και 2 CC (crowd control), το κάνουν την ιδανική επιλογή!

Εναλλακτικά το ‘Renewed Focus’ : “Focus, making yourself invulnerable and recharging your virtues”, για να σπαμάρουμε συχνότερα τα Virtues μας.

e98y


TRAITS


 • Valor (4) – Toughness, Crit. Damage, blocking, meditations, certain weapons (e.g. focus)

T+200 / Crit. Damage+20%
Strength in numbers [IV]
Mace of Justice [VII]

 • Honor (6) – Vitality, Healing Power, dodging, symbols, shouts

VIT+300 / HP+300
Superior Aria [II]
Writ of the Merciful [X]
Battle Presence [XII]

 • Virtues (4) – Boon duration, Virtue recharge rate, concecrations, virtues

Boon Duration +20% / Virtue Recharge Rate +20%
Retaliatory Subconscious [IV]
Absolute Resolution [IX]

Οι παραπάνω επιλογές στα Traits έχουν τα εξής αποτελέσματα συνοπτικά (εικόνα από τον ιστότοπο-εργαλείο gw2skills.net):

7xh9Στη συνέχεια επιλέγω διάφορα armor sets και συνδυασμούς ρούνων για να εξετάσω τις επιπτώσεις τους στην healing συμπεριφορά του Guardian Cleric μου.


ΔΙΑΦΟΡΑ BUILD


 • BUILD#1

[Link]

[Soldier’s stats with 2x Superior Runes of Water + 2x Runes of the Monk + 2x Superior Runes of the Traveler]

Power 1241 2188 Attack
Precision 926 4% Crit. Chance
Toughness 1350 2561 Armor
Vitality 1450 16145 hitpoints
Cond. Damage 10 0% Cond. Duration
Boon Duration 65% 790 Healing Power
Crit. Damage 22% 20% Virtue Rech. Rate
Magic Find 0% 0 Agony Resistance

 

 • BUILD#2

[Link]

[Soldier’s stats w/ 3x Superior Runes of Water + 3x Superior Runes of the Monk]

Power 1231 2178 Attack
Precision 916 4% Crit. Chance
Toughness 1340 2551 Armor
Vitality 1440 16045 hitpoints
Cond. Damage 0 0% Cond. Duration
Boon Duration 50% 880 Healing Power
Crit. Damage 20% 20% Virtue Rech. Rate
Magic Find 0% 0 Agony Resistance

 

 • BUILD#3

[Link]

[Cleric’s stats w/ 6x Superior Runes of Dwayna]

Power 1140 2087 Attack
Precision 916 4% Crit. Chance
Toughness 1340 2551 Armor
Vitality 1216 13805 hitpoints
Cond. Damage 0 0% Cond. Duration
Boon Duration 20% 1210 Healing Power
Crit. Damage 20% 20% Virtue Rech. Rate
Magic Find 0% 0 Agony Resistance

 

Ας δούμε πως συγκρίνονται τα 3 αυτά build στο θέμα του healing:

Build# Stats Self-heal
(per sec & total)
HoT others
(per sec & total)
Single-skill heal
(self & others)
#1 HP=790
Boon Dur=65%
236 & 1168 131 & 650 7315 & 2515
#2 HP=880
Boon Dur=50%
247 & 1112 137 & 616 7405 & 2605
#3 HP=1210
Boon Dur=20%
288 & 1038 157 & 564 7735 & 2935

Πιν.1 – Στατιστικά και αντίστοιχο healing, για 1 stack regeneration

όπου:

 • 1 stack ισούται προς 3s+[boon duration] (βλ. παραδοχή (β))
 • Self heal (total) = rejuvenation effect (Virtue of Resolve) στο τέλος κάθε 1 second
 • HoT others (total) = regeneration effect στο τέλος 1 stack
 • Heal others (single skill) = instant heal λόγω του healing skill που επιλέξαμε (‘Healing Breeze’)

Παρατηρούμε ότι η αύξηση του ‘Healing Power’ [HP] attribute (Build #3) οδηγεί σε μεγαλύτερο ρυθμό αναπλήρωσης της υγείας μας, κάτι ιδιαίτερα χρήσιμο για την αντιμετώπιση των conditions. Συγχρόνως δε αυξάνεται και η αποδοτικότητα των στιγμιαίων heal που μπορεί να κάνει ο Cleric μας!

Αντίστοιχα, όσο μεγαλύτερο είναι το ‘Boon Duration’ attribute (Builds #1 & #2) τόσο περισσότερο hp θα αναπληρώσουμε στο τέλος κάθε περιόδου του αντίστοιχου boon (regeneration). Αυτό εκ πρώτης φαίνεται να μην είναι τόσο σημαντικό όσο ένας υψηλός ρυθμός ανάκτησης hp. Σκεφτείτε όμως ότι σπανίως ένας χαρακτήρας βρίσκεται κάτω από την επίδραση ενός μόνο stack regeneration – ιδίως στις ομαδικές μάχες. Δεδομένου ότι το boon αυτό ‘στακάρει’ σε διάρκεια, δείτε πως μεταφράζονται τα παραπάνω στατιστικά ανάλογα με τα stacks:

Build# Stats 1 stack 3 stacks 5 stacks
#1 HP=790
Boon Dur=65%
self-heal total: 1168
HoT others total: 650
self-heal total: 3504
HoT others total: 1951
self-heal total: 5840
HoT others total: 3252
#2 HP=880
Boon Dur=50%
self-heal total: 1112
HoT others total: 616
self-heal total: 3337
HoT others total: 1847
self-heal total: 5562
HoT others total: 3078
#3 HP=1210
Boon Dur=20%
self-heal total: 1038
HoT others total: 564
self-heal total: 3115
HoT others total: 1691
self-heal total: 5192
HoT others total: 2819

Πιν.2 – Στατιστικά και αντίστοιχο healing, για 1-3-5 stack(s) regeneration

Αντιλαμβανόμαστε ότι ένας χαρακτήρας που μπορεί να αποφεύγει τα χτυπήματα (dodge/block) και συγχρόνως να βρίσκεται μέσα στο πεδίο δράσης του regeneration boon θα είναι σε θέση να επιζήσει από μεγάλες σε διάρκεια μάχες, αναπλήρώνοντας τελικά μεγάλα ποσά της υγείας του χάρη στα stacks του boon duration.

Τι είναι λοιπόν πιο σημαντικό για τον Cleric μας; Να μπορεί να κάνει μεγάλα heal (που συνεπάγεται υψηλό ΗΡ – Build #3) ή να αντέχει σε μεγάλες σε διάρκεια μάχες – άρα περισσότερα χτυπήματα (Builds #1 & #2); Η χρυσή τομή ανάμεσα στα δύο επιτυγχάνεται με την επιλογή των κατάλληλων Accessories τα οποία θα συμπληρώσουν το gear μας. Ανάλογα με τον τρόπο που παίζουμε αλλά κυρίως τις καταστάσεις στις οποίες βρίσκουμε τον χαρακτήρα μας (π.χ. τα dungeons έχουν πολλά conditions γενικά, ενώ στο PvP/WvW το direct damage είναι πιο σύνηθες), θα κάνουμε τις τελευταίες μας επιλογές: Vitality ή Toughness και Healing Power ή Boon Duration. Ωστόσο φρονώ ότι γενικότερα ένα Cleric build δεν είναι βιώσιμο στο PvP/WvW ενώ ο ρόλος του είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι το 3ο build έχει το καλύτερο instant αλλά και ανά δευτερόλεπτο heal από τα τρία υποψήφια. Ωστόσο αν κοιτάξουμε τα υπόλοιπα στατιστικά του χαρακτήρα μας για τα 3 build –και θα είναι τεράστιο λάθος να μην το κάνουμε!- βλέπουμε ότι συγχρόνως υποβάλλει το χαρακτήρα μας στο χαμηλότερο Vitality – και συνεπώς χαμηλότερο στο hp: 2350 μονάδες λιγότερο από το 1ο Build! Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αναπληρώσουμε με τα κατάλληλα upgrade components.

Πριν περάσω στις προτάσεις μου για συνδυασμό gear και accessories, να υπογραμμίσω κάτι που είναι θέμα αρχής στα ΜΜΟ. Κατά κανόνα οι Cleric φοράνε είτε ελαφριά (light/cloth) είτε στην καλύτερη περίπτωση ημι-βαρέα πανοπλία (chain). Όσο χαμηλότερη armor class όμως έχουν, τόσο ισχυρότερο (self-)healing διαθέτουν για να εξισορροπήσουν τη κατάσταση. Το ίδιο παρατηρούμε κι εδώ: το Build #3 μας δίνει το χαμηλότερο hp και το μεγαλύτερο instant self-heal, ενώ το Build#1 ακριβώς τα αντίθετα. Επιπλέον και κατ’εξαίρεση στον κανόνα, στο Guild Wars 2 ο Guardian φοράει heavy armor – κάτι που αντισταθμίζεται από το (σχετικά) χαμηλό hp του, εν συγκρίσει πάντα με τα υπόλοιπα professions.

Τέλος θα εξοπλίσω τον Guardian μου με 3 διαφορετικά set Accessories για να δούμε πώς και πόσο επηρεάζουν τη συνολική εικόνα του. Σημειώστε ότι και τα τρια βασίζονται στο Build #3.

 

 • BUILD#3α

[Link]

[Cleric’s stats με full Dwayna (6)]
& Shaman’s (V/CD/HP) Exotic Accessories (5) w/ Exquisite Snowflake (T/BD/HP)
& Soldier’s (PVT) Exotic Back item w/ Exquisite Snowflake (T/BD/HP)

Power 1162 2109 Attack
Precision 916 4% Crit. Chance
Toughness 1506 2717 Armor
Vitality 1568 17325 hitpoints
Cond. Damage 240 0% Cond. Duration
Boon Duration 26% 1540 Healing Power
Crit. Damage 20% 20% Virtue Rech. Rate
Magic Find 0% 0 Agony Resistance
Build# Stats Self-heal
(per sec & total)
HoT others
(per sec & total)
Single-skill heal
(self & others)
#3α HP=1540
Boon Dur=26%
330 & 1246 176 & 667 8065 & 3565
Build# Stats 1 stack 3 stacks 5 stacks
#3α HP=1540
Boon Dur=26%
self-heal total: 1246
HoT others total: 667
self-heal total: 3739
HoT others total: 2000
self-heal total: 6231
HoT others total: 3334

 

 • BUILD#3β

[Link]

[Cleric’s stats με full Dwayna (6)]
& Shaman’s (V/CD/HP) Exotic Accessories (5) w/ Platinum Doubloon (5)
& Soldier’s (PVT) Exotic Back item w/ Exquisite Snowflake (T/BD/HP)

Power 1162 2109 Attack
Precision 916 4% Crit. Chance
Toughness 1381 2592 Armor
Vitality 1568 17325 hitpoints
Cond. Damage 240 0% Cond. Duration
Boon Duration 41% 1465 Healing Power
Crit. Damage 20% 20% Virtue Rech. Rate
Magic Find 0% 0 Agony Resistance
Build# Stats Self-heal
(per sec & total)
HoT others
(per sec & total)
Single-skill heal
(self & others)
#3β HP=1465
Boon Dur=41%
320 & 1355 172 & 727 7990 & 3190
Build# Stats 1 stack 3 stacks 5 stacks
#3β HP=1465
Boon Dur=41%
self-heal total: 1355
HoT others total: 727
self-heal total: 4065
HoT others total: 2181
self-heal total: 6775
HoT others total: 3636

 

 • BUILD#3γ

[Link]

[Cleric’s stats με full Dwayna (6)]
& Cleric’s (V/CD/HP) Exotic Accessories (5) w/ Platinum Doubloon (5)
& Soldier’s (PVT) Exotic Back item w/ Exquisite Snowflake (T/BD/HP)

Power 1402 2349 Attack
Precision 916 4% Crit. Chance
Toughness 1621 2832 Armor
Vitality 1232 13965 hitpoints
Cond. Damage 240 0% Cond. Duration
Boon Duration 41% 1561 Healing Power
Crit. Damage 20% 20% Virtue Rech. Rate
Magic Find 0% 0 Agony Resistance
Build# Stats Self-heal
(per sec & total)
HoT others
(per sec & total)
Single-skill heal
(self & others)
#3γ HP=1561
Boon Dur=41%
332 & 1406 178 & 752 8086 & 3286
Build# Stats 1 stack 3 stacks 5 stacks
#3γ HP=1561
Boon Dur=41%
self-heal total: 1406
HoT others total: 752
self-heal total: 4217
HoT others total: 2255
self-heal total: 7029
HoT others total: 3758

 


ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ


Προσωπικά επέλεξα το Build#3β για τη δική μου Guardian Cleric. Θυσίασα Power (damage), Toughness (Armor) αλλά και Healing Power –συγκριτικά με το #3γ- προκειμένου να κερδίσω σε Vitality (hitpoints), κάτι που στα περισσότερα fights, λόγω conditions, είναι ζωτικής σημασίας –κυριολεκτικά! Ειδικά καθώς χρειάστηκε να αποχωριστώ αγαπημένα μου cleansing utility skills, όπως τα ‘Contemplation of Purity’ & ‘Purging Flames’. Δοκίμασα ως τώρα το build αυτό τόσο σε dungeons (Ascalonian Catacombs-explorable & Arah-explorable) όσο και σε open world & boss fights (Lion’s Arch under attack & Cursed Shore farming) και στέκεται αξιοπρεπέστατα. Όχι μόνο είναι σκληρό καρύδι και κακό σκυλί, αλλά κάνει αξιοπρόσεκτο heal – κάτι που ήταν και το τελικό ζητούμενο! Φυσικά το αντίτιμο είναι ότι για να ρίξει ένα Veteran mob χρειάζεται τόσο χρόνο που λίγο ακόμα και το mob θα πέθαινε από γηρατειά, αλλά σίγουρα δεν κινδυνεύω να πεθάνω εγώ πρώτος!

Αλήθεια, πόσο είναι το μέσο προσδόκιμο ζωής για τις θηλυκές norn;

4273

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*